Predavanje na međunarodnoj letnjoj školi ljudskih prava u Mostaru

U periodu od 21. maja do 01. juna 2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru održana je internacionalna letnja škola iz oblasti međunarodnih ljudskih prava u organizaciji Škole za biznis Univerziteta Jugoistočna norveška. Škola je imala za cilj upoznavanje studenata sa međunarodnim režimom zaštite ljudskih prava. Pored toga ova škola ima za cilj […]

Učešće na Beogradskom okruglom stolu o inkluzivnom građanstvu

U Kući ljudskih prava u Beogradu, 03. Maja 2018. godine održana je Beogradski orkugli sto o inkluzivnom građanstvu. Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta Balkanski okrugli sto o inkluzivnom građanstvu 2018, koji zajednički realizuju Mreža manjina iz Osla, Norveški helsinški komitet iz Osla i Helsinški komitet za ljudska prava iz Srbije. Diskusiji na okruglom […]