Učešće na dvanaestoj međunarodnoj konferenciji “Krivično pravosuđe i bezbednosti u centralnoj i istočnoj Evropi” u Ljubljani

Dvanaesta tradicionalna međunarodna konferencija Fakulteta za bezbednosne poslove, Univerziteta u Mariboru, pod nazivom “Krivično pravosuđe i bezbednost u centralnoj i istočnoj Evropi”, koja se održava svake druge godine, održana je ove godine u periodu od 25-17. Septembra u Ljubljani. Ovogodišnja konferencija sa radnim nazivom “Od zdravog razuma do na dokazima zasnovanog kreiranja politike” za predmet […]