Učešće na Forumu za otpornost Zapadnog Balkana – Zajednički pristup i saradnja u borbi protiv ekstremizma

U periodu od 14-16. novembra 2018 u hotelu “Splendid” u Budvi (Crna Gora) održan je Forum za otpornost Zapadnog Balkana – Zajednički pristup i saradnja u borbi protiv ekstremizma. Na Forumu učešće uzelo više od 180 lokalnih, nacionalnih i regionalnih stejkholdera iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Hrvatske uključujući ministre […]

Završen seminar za vršnjačke edukatore na temu govora mržnje na elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji

11. novembra 2018. godine u Vrnjačkoj Banji završen je trodnevni seminar za vršnjačke edukatore na temu govora mržnje na elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji. Seminar je održan u organizaciji Udruženja građana „Monitor“ iz Novog Pazara, a uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. 21 vršnjačkih edukatora je pohađalo ovaj […]

Optočeo seminar za vršnjačke edukatore na temu govora mržnje na elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji

8. novembra 2018. godine u Vrnjačkoj Banji u prostorijama hotela “LiderS” optočeo je sa realizacjiom trodnevni seminar za vršnjačke edukatore na temu govora mržnje na elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji u organizaciji Udruženja građana “Monitor” iz Novog Pazara.   Udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara, uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih […]