Prezentacija vršnjačkog edukatora za studente treće godine Departmana za pedagoško-psihološke nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Četrnaestom prezentacijom vršnjačkih edukatora nastavljeno je sa realizacijom projekta „Izgradnja kapaciteta mladih u oblasti borbe protiv govora mržnje u elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji“ koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara realizuje uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Prezentacija je održana u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru […]

Prezentacija vršnjačkog edukatora za studente druge godine Departmana za pedagoško-psihološke nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Trinaestom prezentacijom vršnjačkih edukatora nastavljeno je sa realizacijom projekta „Izgradnja kapaciteta mladih u oblasti borbe protiv govora mržnje u elektronskim medijima i na društvenim mrežama u jugozapadnoj Srbiji“ koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara realizuje uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Prezentacija je održana u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru […]