Učešće u prezentaciji i diskusiji na temu procesuiranje krivičnih dela izvršenih iz mržnje u jugositočnoj Evropi

This post is also available in: enEnglish (енглески)

U prostorijama Trening centra u Novom Pazaru, Misije OEBS-a u Srbiji 21. maja 2019. godine organizovano je predstavljanje istraživanja i diskusija na temu krivičnog gonjenja zločina iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi. U sklopu ovog događaja prezentovan je Zbornik radova sa Sarajevske konferencije iz 2016. godine, a koja je održana uz podršku OEBS-a. Na konferenciji je predstavljeno 13 naučnih/istraživačkih radova na temu zločina iz mržnje iz perspektive autora koji dolaze iz zemalja jugoistočne Evrope. Prezentaciju su otvorili predstavnici Misije OEBS u Srbiji, koji su u svojim izlaganjima prikazali različite aspekte krivičnog gonjenja zločina iz mržnje, uključujući i najnovija dešavanja u Republici Srbiji na ovu temu. Nakon uvodnih izlaganja usledila je prezentacija autora, doc. dr Aleksandra Ivanovića, predsednika udruženja građana “Monitor”, koji je predstavio svoj kaoautorski rad, urađen sa kolegom Larsom Petterom Soltvedtom, sa Univerziteta Jugoistočna Norveška na temu: „Uticaj ekonomske krize na pojavu krivičnih dela učinjenih iz mržnje na teritoriji zemalja bivše Jugoslavije“. Rad je prezentovan na Sarajevskoj konferenciji 2016 i publikovan u zborniku radova sa ove konferencije. Nakon prezentacija otvorena je diskusija o problematici krivičnog gonjenja zločina iz mržnje.