Učešće na Koordinacionom sastanku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma za borbu protiv zločina iz mržnje u Republici Srbij

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, organizovala je prvi ovogodišnji Koordinacioni sastanak predstavnika nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju prevencije zločina iz mržnje u Republici Srbiji, koji je održan 31. maja 2021. godine, online putem. Sastanku su prisustvovali predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva pravde, Ministarstva […]

Predstavnik OCD MONITOR, Rafet Nikšić, imenovan za člana Saveta za mlade Novog Pazara

Na osnovu člana 36. a u vezi sa članom 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravo („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 50. Statuta grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“ br. 6/2019), član 56, 75. i 83. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni […]

Nagrada JCI TOYP Srbija 2021 u kategoriji doprinos deci, miru u svetu i/ili ljudskim pravima za Predsednika upravnog odbora OCD MONITOR

TOYP (Ten Outstanding Young Persons) je program JCI (Junior Chamber International), međunarodne organizacije mladih lidera i preduzetnika, koja broji preko 200.000 aktivnih i milione počasnih članova koji učestvuju u projektima, konferencijama i seminarima. Ovaj program namenjen je promociji mladih ljudi, gde će oni dobiti prostor za prikaz svojih zalaganja i dostignuća, a cilj JCI TOYP […]