Učešće na završnoj konferenciji programa „Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“

Prof. dr Aleksandar Ivanović ispred udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara je 27. i 28. septembra 2022. godine uzeo učešće na Regionalnoj završnoj konferenciji Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ u okviru sesije Borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa. Profesor Ivanović je u okviru […]

Predstavljanje projekta članovima Saveta za bezbednost Grada Novog Pazara

Članovi Saveta za bezbednost Grada Novog Pazara upoznati su na sednici koja je odrzana 05.09.2022. godine sa ciljevima projekta „Učešće građana u izradi akcionog plana za sprovođenje Plana održivog razvoja Grada Novog Pazara – Bezbednosni modul, za period 2021-2030“, kao i sa projektnim aktivnostima koje nas očekuju u narednom periodu. Podsećamo da ovaj projekat, koji […]