Održane javne konsultacije sa predstavnicima civilnog sektora i medija u Novom Pazaru

This post is also available in: enEnglish (енглески)

24. oktobra 2022. godine u Novom Pazaru održane su javne konsultacije sa predstavnicima akademske zajednice, civilnih organizacija društava, studentskih organizacija, medija u okviru projekta „Učešće građana u izradi akcionog plana za sprovođenje Plana održivog razvoja Grad Novi Pazar – Bezbednosni modul, za period 2021-2030”.

Konsultacija je bila namenjena predstavnicima akademske zajednice, civilnih organizacija, studentskih organizacija, medija itd. Cilj ove konsultacije je bio da se kroz upoznavanje sa sadržajem nacrta Akcionog plana i predloženih aktivnosti, kao i kroz zajedničku diskusiju sa autorima nacrta, doprineo je usvajanju konačne verzije Nacrta akcionog plana za sprovođenje Plana održivog razvoja Grada Novog Pazara – Bezbednosni modul, za period 2021-2030. godine kao strateškog dokumenta koji treba da doprinese unapređenju ljudska bezbednost u Novom Pazaru.

Ova intervencija, koju sprovodi OCD MONITOR u partnerstvu sa gradom Novim Pazarom, realizuje se uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije sektora bezbednosti u Republici Srbiji – faza 5“ koji podržava Vladu Švedske, u periodu od juna do decembra 2022. godine.