Održane javne konsultacije sa stručnom javnošću u Novom Pazaru

This post is also available in: enEnglish (енглески)

24. oktobra 2022. godine u Novom Pazaru održane su javne konsultacije sa stručnom javnošću u okviru projekta „Učešće građana u izradi akcionog plana za sprovođenje Plana održivog razvoja Grada Novog Pazara – Bezbednosni modul, za period 2021. -2030”.

Konsultacija je bila namenjena stručnjacima iz oblasti bezbednosti (predstavnicima policije, sudova, tužilaštava, zavoda za socijalni rad, zaposlenima u privatnim bezbednosnim agencijama, profesorima krivičnog prava, kriminologije i dr.). Cilj ovih konsultacija je bio da se kroz upoznavanje sa sadržajem nacrta Akcionog plana i predloženim aktivnostima, te kroz zajedničku diskusiju sa autorima nacrta, doprinese usvajanju konačne verzije Nacrta Akcionog plana za implementaciju Održivog razvoja. Plan Grada Novog Pazara – Bezbednosni modul, za period 2021-2030, kao strateški dokument koji treba da doprinese unapređenju ljudske bezbednosti u Novom Pazaru.

Ova intervencija, koju realizuje OCD MONITOR u partnerstvu sa gradom Novim Pazarom, realizuje se uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije sektora bezbednosti u Republici Srbiji – faza 5“ koji podržava Vlada Švedske, u periodu od juna do decembra 2022. godine.