Održan trening za istraživače angažovane na projektu

U Novom Pazaru 16. juna 2023. godine realizovan je trenin za vodjenje razgovora sa fokus grupama. Trening je bio nemenjen istrazivacima angazovanim na projektu „Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“, a sa ciljem njihove pripreme za sprovodjenje druge faze istrazivanja medju odabranim ciljnim grupama. Projekat “Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“ […]

Otpočela analiza preliminarnih podataka iz sprovedenog istraživanja o bezbednosti devojčica i žena na javnim površinama u Novom Pazaru

Sa dr Milicom Kolaković Bojović, ekspertom angažovanom na projektu „Javne površine pogodne za bezbednost devojčica i žena“, otpočeli smo sa analizu preliminarnih podataka dobijenih kroz istraživanje na 5 ciljanih javnih površina u gradu Novom Pazaru (Pešačka zona, Gradski park, Rekreacioni centar, Kej pored reke Raške i sportski tereni na deževskom putu). Kroz percepciju intervjuisanih devojcica […]