Predavanje na prvoj sesiji desete Međunarodne letnje akademije Kosova u Prištini

Prof. dr Aleksandar Ivanović imao je čast i zadovoljstvo da radi sa polaznicima prve sesije desetog jubilarnog izdanja Međunarodne letnje akademije Kosova u Prištini 2023. U Prištini od 17.-27.07. 2023. god, u organizaciji Kosovskog centra za diplomatiju, održan je prvi deo desete Kosovske međunarodne letnje akademije sa posebnim fokusom na „Izgradnja mira u post-konfliktnim oblastima […]