Objavljena serija video tutorijala o adresiranju pitanja bezbednosti žena i devojčica na javnim površinama

U periodu od 01. septembra do 31. oktobra 2023. godine snimljen je serijal od 7 video tutorijala u okviru projekta „Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“ koji je realizovan od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku WN Woman u sklopu […]

Javni poziv za poziciju pružaoca usluge montaže video materijala

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“, u periodu od marta 2023 do februara 2024. godine, […]

Javni poziv za pružaoca usluge snimanja video materijala

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“, u periodu od marta 2023 do februara 2024. godine, […]

Javni poziv za poziciju eksperta za kreiranje i realizaciju zagovaračkog procesa

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“, u periodu od marta 2023 do februara 2024. godine, […]

Javni poziv za poziciju eksperta za kreiranje i realizaciju medijske kampanje

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“, u periodu od marta 2023 do februara 2024. godine, […]

Javni poziv za pružaoca usluge smeštaja, hrane i osveženja

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“ u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine, raspisuje javni […]

Javni poziv za pružaoca usluge fotografisanja javnih događaja na projektu

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“ u periodu od marta 2023. do februara 2024. godine, raspisuje javni […]