Održana javna konsultacije sa opštom javnošću po pitanju izrade nacrta Programa zaštite životne sredine za grad Novi Pazar

24. novembra 2023. godine u Novom Pazaru održana je javna konsultacija opštom javnošću u okviru projekta „Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”. Konsultacija je bila namenjena građanima i građankama Novog Pazara koji iskazuju interesovanje za adresiranje pitanja zaštićenosti životne sredine u ovoj lokalnoj zajednici. Cilj ove konsultacije […]

Održana javna konsultacije sa civilnim društvom i medijima po pitanju izrade nacrta Programa zaštite životne sredine za grad Novi Pazar

23. novembra 2023. godine u Novom Pazaru održana je javna konsultacija sa predstavnicima organizacija civilnog društva i medijia u okviru projekta „Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”. Konsultacija je bila namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, sa posebnim fokusom na one organizacije koje se u svom radu bave […]

Održana javna konsultacije sa stručnom javnošću po pitanju izrade nacrta Programa zaštite životne sredine za grad Novi Pazar

22. novembra 2023. godine u Novom Pazaru održana je javna konsultacija sa stručnom javnošću u okviru projekta „Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”. Konsultacija je bila namenjena stručnoj javnosti (predstavnicima lokalne samouprave iz odeljenja za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, odeljenja za […]