Učešće predstavnika MONITOR-a na obuci „Uspešno zagovaranje“ i Forumu ekoloških politika – Razvojni potencijal u prirodi u Srbiji

U organizaciji WWF-Adria, uz podršku Evropske unije, u okviru programa „Bezbedna priroda i klima“, 27. februara 2024. godine u Beogradu je održana obuka na temu uspešnog zagovaranja. Obuka je bila namenjena predstavnicima civilnog sektora, a prvenstveno korisnicima strateških i ad hoc grantova u okviru programa Bezbedna priroda i klima, a imala je za cilj povećanje […]

Otpočeo sa realizacijom projekat “Građanski orjentisano donošenje odluka u Novom Pazaru”

U skladu sa principoma partnerstva za otvorenu upravu na lokalnom nivou otpočeo je sa realizacijom 18 mesečni projekat “Građanski orjentisano donošenje odluka u Novom Pazaru” koji uz podršku ambasade Sjedinjenih američkih država u Srbiji, realizuju Grad Novi Pazar i OCD MONITOR iz Novog Pazara. Navedena intervencija treba da stvori digitalni alat koji pruža mogućnost da […]

Održana javna konsultacije sa opštom javnošću po pitanju izrade nacrta Programa zaštite životne sredine za grad Novi Pazar

24. novembra 2023. godine u Novom Pazaru održana je javna konsultacija opštom javnošću u okviru projekta „Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”. Konsultacija je bila namenjena građanima i građankama Novog Pazara koji iskazuju interesovanje za adresiranje pitanja zaštićenosti životne sredine u ovoj lokalnoj zajednici. Cilj ove konsultacije […]

Održana javna konsultacije sa civilnim društvom i medijima po pitanju izrade nacrta Programa zaštite životne sredine za grad Novi Pazar

23. novembra 2023. godine u Novom Pazaru održana je javna konsultacija sa predstavnicima organizacija civilnog društva i medijia u okviru projekta „Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”. Konsultacija je bila namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, sa posebnim fokusom na one organizacije koje se u svom radu bave […]

Održana javna konsultacije sa stručnom javnošću po pitanju izrade nacrta Programa zaštite životne sredine za grad Novi Pazar

22. novembra 2023. godine u Novom Pazaru održana je javna konsultacija sa stručnom javnošću u okviru projekta „Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”. Konsultacija je bila namenjena stručnoj javnosti (predstavnicima lokalne samouprave iz odeljenja za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, odeljenja za […]

Objavljena serija video tutorijala o adresiranju pitanja bezbednosti žena i devojčica na javnim površinama

U periodu od 01. septembra do 31. oktobra 2023. godine snimljen je serijal od 7 video tutorijala u okviru projekta „Javne površine po meri bezbednosti devojčica i žena“ koji je realizovan od strane udruženja građana MONITOR iz Novog Pazara u partnerstvu sa udruženjem građana REAKT iz Novog Pazara, a uz podršku WN Woman u sklopu […]

Javni poziv za poziciju pružaoca usluge montaže video materijala

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“, u periodu od marta 2023 do februara 2024. godine, […]

Javni poziv za pružaoca usluge snimanja video materijala

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“, u periodu od marta 2023 do februara 2024. godine, […]

Javni poziv za poziciju eksperta za kreiranje i realizaciju zagovaračkog procesa

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“, u periodu od marta 2023 do februara 2024. godine, […]

Javni poziv za poziciju eksperta za kreiranje i realizaciju medijske kampanje

Udruženje građana MONITOR u sklopu projekta “Učešće građana u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Pazaru”, koji realizuje uz podršku WWF Adria, sredstvima Evropske unije u sklopu projekta „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“, u periodu od marta 2023 do februara 2024. godine, […]