Učešće na konferenciji Kriminalističko-policijske akademije na Tari

Od 24. do 26. maja 2016. godine na Tari je održan sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Evropske integracije: Pravda, sloboda i bezbednost“. Skup je održan u organizaciji Kriminalističko-policijska akademije, Fondacije „Hans Zajdel“ i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Na otvaranju konferencije prisutnima su se obratili prof. dr Milan Žarković, v.d. prodekana za nastavu KPA, […]

Učešće na devetom seminaru za mlade istraživače iz oblasti radnog i socijalnog prava u Segedinu (Mađarska)

Od 20-22. maja 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu održan je „Deveti seminar za mlade istraživače iz oblasti radnog i socijalnog prava“ (The 9th Seminar for young researchers on Labour Law and Social Law). Seminar je organizovan od strane Mreže mladih istraživača evropskog radnog i socijalnog prava (Network on European Labour and Social Law […]