U Tutinu održana prva prezentacija trenera na temu suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji

Prva prezentacija trenera u sklopu projekta „Povećanje otpornosti mladih prema nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji“, koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara realizuje uz finansijsku podršku Međunarodnog republikanskog instituta (International Republican Institute – IRI), održana je 27.11.2019. godine u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Tutinu. Prezentaciju je realizovao Nihad Sejdović, profesor iz […]

Predsednik udruženja građana Monitor, prof. dr Aleksandar Ivanović, među dobitnicima priznanja Ličnost godine Misije OEBS-a u Srbiji za 2019-u

Predsedniku udruženja građana Monitor, prof. dr Aleksandru Ivanoviću Misija OEBS u Srbiji 26. novembra 2019, gidine u Beogradu, uručila je jedno od priznanja „Ličnost godine“ za 2019-u. U saopštenju se navodi da nagrada odaje priznanje građanima Srbije koji svojim radom doprinose promociji vrednosti OEBS-a. Tema ovogodišnje nagrade su, dodaje se, mladi u kontekstu unapređenja bezbednosti […]

Održan seminar za polaznike programa “Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“

Seminar je realizovan kao prva aktivnost u sklopu projekta „ Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ koji udruženje građana „Monitor“ iz Novog Pazara, a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, realizuje u periodu od Septembra 2019 do Februara 2020. godine. 25 mladih pravnika je pohađalo ovaj […]

Pohađanje obuke na temu „Podrška prevenciji nasilnog ekstremizma i terorizma u Srbiji“

22. nоvеmbrа 2019. gоdinеu Bеоgrаdu, u zgrаdi Pаlаtа Srbiја održana je jednovdnevna obuka nа tеmu „Pоdrškа prеvеnciјi nаsilnоg еkstrеmizmа i tеrоrizmа u Srbiјi“. Obuka je namenjena оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа kоје su usmеrеnе nа rаd sа mlаdimа. Kancelarija za saradnju sa organizacijama civilnog društva Vlade Republike Srbije je organizovala ovu obuku u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm unutrаšnjih pоslоvаRepublike Srbije i Organizacijоm […]

Osnovan tim lokalnih eskperata za potrebe ralizacije projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“

OCD Monitor iz Novog Pazara, uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, u periodu od oktobra 2019. do februara 2020. godine realizuje projekat pod nazivom „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“. Projekat ima za cilj povećanje sposobnosti mladih pravnika (studenata osnovnih studija prava i diplomiranih pravnika do […]

OCD Monitor otpočeo sa realizacijom seminara za pripremu pravosudnog ispita zajedno sa Misijom OEBS-a u Srbiji

13. novembra 2019. godine otpočeo je pripremni seminar za polaganje pravosudnog ispita za mlade pravnike. Seminar će se ralizovati od sredine novembra do sredine decembra 2019. godine i pohađaće ga 35 odabranih kandidata iz Novog Pazara, Raške, Sjenice, Tutina i Prijepolja. Na uvodnoj sesiji, prisutnima se obratila Mikaela Turman, projekt menadžer Misije OEBS-a u Srbiji, […]

Održan seminar za trenere na temu suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj Srbiji

U periodu od 1-3. novembra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji održan je trodnevni seminar za pedagoge, psihologe i nastavnike srednjih i osnovnih škola na temu borbe protiv nasilnog ekstremizma i etno-nacionalističkog ekstremizma u jugozapadnoj Srbiji. Seminar je realizovan kao prva aktivnost u sklopu projekta „Povećanje otpornosti mladih prema nasilnom ekstremizmu i etno-nacionalističkom ekstremizmu u jugozapadnoj […]