Učešće na Koordinacionom sastanku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma za borbu protiv zločina iz mržnje u Republici Srbij

Na koordinacionom sastanku nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja mehanizma za borbu protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji, koji je održan 12. decembra 2018. godine u prostorijama hotela „Falkensteiner“ u Beograd, Doc. Dr Aleksandar R. Ivanović, predsednik OCD „Monitor“ iz Novog Pazara, predstavio je svoj rad na temu „Uticaj ekonomske […]